Creisis datganoli

Mae yna lawer iawn o bethau yn digwydd yng ngwleidyddiaeth Cymru’r dyddiau yma, pethau sy’n ein gosod arwahan i wleidyddiaeth Brydeinig/Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru yn wynebu problemau mawr yn sgil achos hunanladdiad y diweddar Carl Sargeant, gyda Carwyn Jones o dan bwysau difrifol. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud rhai penderfyniadau hynod amhoblogaidd, megis cwtogi grant…

Perfformiad Solet i Blaid Cymru yn Ewrop

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ddifyr – mae’n ffenestr ar fyd-olwg pobl eraill, sydd yn beth iach. Yn enwedig I blaid wleidyddol. Mae’n bwysig fod pleidiau gwleidyddol yn gwrando ar y ganmoliaeth a’r feirniadaeth er mwyn peidio a llaesu dwylo ac er mwyn miniogi eu hymgyrchu. Roedd dilyn Trydar neithiwr yn ddifyr wrth I ganlyniadau Ewrop…

Arwyddocad Ympryd Gwynfor

Mae’n dri deg mlynedd ers sefydlu S4C yn dilyn cyhoeddiad Gwynfor i ymprydio hyd farwolaeth ac ymgyrch dorfol boblgaidd. Beth , serch hynny, yw arwyddocad y digwyddiadau a arweiniodd at sefydlu S4C ddeng mlynedd ar hugain yn ôl i ni heddiw? Does neb all ddweud i unrhyw sicrwydd beth allai wedi bod petai pethau wedi…

Chwenychu Grym

Pwy ohonoch chi glywodd neu ddarllenodd araith Ed Miliband i gynhadledd flynyddol y Blaid Lafur rai wythnosau yn ol? Roedd ganddo rai syniadau pwerus i herio y pliwtocratiaeth Prydeinig, ac rwy’n ei longyfarch am leisio’r syniadau yma. Ond yr hyn sydd yn fy mhoeni yw ymateb y cyfryngau a sylwebyddion gwleidyddol i’r araith. Tra fo…

Daily Fail a hyfdra’r Cymry

Tra fo Vince Cable (Glib Phlegm) ar ran Llywodraeth Lloegr…sori, Prydain wedi penderfynu codi ffioedd dysgu i £9,000, mae Cymru wedi penderfynu fod y gwerth cymdeithasol a geir allan o addysg uwch yn flaenoriaeth, ac felly am beidio a gorfodi myfyrwyr Cymru i dalu ffioedd chwyddedig a dwl. Newyddion gwych, ac rwy wedi ei groesawi…

Anghyfiawnder TAW

Hat Tip (fel mae blogwyr yn ddweud!) i Valleys Mam am ein hatgoffa  nad yw prynwyr eitemau dridfawr megis antics, iechyd preifat, addysg breifat, hofrenyddion ac yn y blaen yn gorfod talu’r un cyfradd TAW a nwyddau eraill. Gyda TAW yn cynyddu i 20% mae’r gwahaniaeth am fod gymaint a hynny’n fwy amlwg.  Unwaith eto…

Rheoli alcohol

Cynnigiodd Llywodraeth SNP yr Alban yn ddiweddar y dylid rhoi isaf-bris ar bob uned o alcohol. Gwrthodwyd y cynnig yma gan y pleidiau eraill er gwaethaf y ffaith for yr Heddlu, elusenau a sefydliadau iechyd ac alcohol a phobl llawr gwlad yn cegfnogi’r cynnig. Pasiwyd cynnig tebyg yng nghynhadledd y Blaid rhai blynyddoedd yn ol,…