DEISEB – agor gwlau cymunedol

Mae hyd at ddwsin o ambiwlansis neu ragor yn ciwio y tu allan i’n Ysbytai Cyffredinol, ac mae’r adran Gofal Brys a Damweiniau yn methu ymdopi gyda’r galw.

Mae arbenigwyr clinigol yn dweud fod cau ysbytai cymunedol wedi cyfrannu at y broblem sydd yn ein hysbytai cyffredinol.

Mae Gogledd Cymru wedi colli 400 o wlau ysbyty rhwng 2009 a 2014

Mae 4 ysbyty cymunedol wedi cael eu cau, gan olygu colli 53 o wlau cymunedol o ganlyniad (Llangollen, Fflint, Blaenau Ffestiniog, Prestatyn)

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar i Lywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i agor gwlau cymunedol a gweithio’n agosach gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol i ddefnyddio gwlau yn y sector gymdeithasol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.