Galw am Amgueddfa Bel-Droed Genedlaethol

Heddiw lawnsiwyd ymgyrch uchelgeisiol i “ddod a phel-droed yn ol i’w gartref ysbrydol yn Wrecsam”. Mae Plaid Cymru yn cynnig y dylid datblygu Amgueddfa Genedlaethol i Bel-Droed yn Wrecsam, cartref pel-droed Cymru. CEFNOGWCH YR YMGYRCH YMA   Yn Wrecsam y cynhaliwyd y gem ryngwladol Gymreig cyntaf erioed, ac yma mae’r cae rhyngwladol hynnaf yn y…

Wrecsam – Dinas neu tref?

Y cwestiwn sy’n poeni trigolion Wrecsam a’r cylch ar y foment yw a ddylai Wrecsam wneud cais i gael bod yn ddinas.  Mae amryw o bobl ddylanwadol wedi lleisio eu cefnogaeth i gael statws dinas – yn wleidyddion ac yn gynrychiolwyr busnes o’r rhanbarth.  Rwy’n erbyn y cynnig, ac yn credu na fydd o unrhyw…

Y mwyaf bregus yn colli rhagor o wasanaethau

Felly, nid yn unig fod y Llywodraeth am gau swyddfa basport Casnewydd, ond rydym ni’n clywed heddiw fod pum swyddfa basport lleol am gau hefyd, gyda swyddfa Wrecsam yn eu plith.  Dyma 27 yn rhagor o bobl yn ardal Wrecsam ar y clwt felly, ac rwy’n cydymdeimlo yn fawr a nhw a’u teuluoedd. Mae’n gyfnod…