Arwyddocad Ympryd Gwynfor

Mae’n dri deg mlynedd ers sefydlu S4C yn dilyn cyhoeddiad Gwynfor i ymprydio hyd farwolaeth ac ymgyrch dorfol boblgaidd. Beth , serch hynny, yw arwyddocad y digwyddiadau a arweiniodd at sefydlu S4C ddeng mlynedd ar hugain yn ôl i ni heddiw? Does neb all ddweud i unrhyw sicrwydd beth allai wedi bod petai pethau wedi…

Boo Hoo! London is ignoring us!

I was listening to Radio 4’s Feedback in the car on my way home last night, when the presenter referred to a number of complaints the programme had received about BBC news’ coverage of the Welsh Rugby Team’s win in the World Cup Quarter Final against Ireland. The gist of it was that BBC news…

History 1 – Establishment 0

I’ve already commented on the S4C saga, and others have written extensively on the subject. Even though the media have long since moved on to other issues, the troubles surrounding the channel persist, and its future and its enormous contribution to our culture and economy is still threatened, therefore we need to continue with the…

Ysgol Brofiad 1 – Y Sefydliad 0

Rwy wedi ysgrifennu o’r blaen am helyntion S4C, ac mae eraill wedi ysgifennu yn doreithog ar y mater.  Er gwaethaf y ffaith fod y cyfryngau bellach wedi newid eu sylw i bethau eraill, mae trafferthion y sianel yn parhau, ac mae dyfodol y sianel a’i gyfraniad sylweddol i ddiwylliant ac economi Cymru yn dal yn…