Rheoli alcohol

Cynnigiodd Llywodraeth SNP yr Alban yn ddiweddar y dylid rhoi isaf-bris ar bob uned o alcohol. Gwrthodwyd y cynnig yma gan y pleidiau eraill er gwaethaf y ffaith for yr Heddlu, elusenau a sefydliadau iechyd ac alcohol a phobl llawr gwlad yn cegfnogi’r cynnig. Pasiwyd cynnig tebyg yng nghynhadledd y Blaid rhai blynyddoedd yn ol,…

Taclo Tai Fforddiadwy

Wrth feddwl am faterion gwleidyddol mae rhwun fel rheol yn meddwl am Iechyd, Addysg, Pensiynau, Swyddi. Yna mae materion mwy arbenigol megis amaethyddiaeth, yr amgylchedd, rhyfel a heddwch. Er hynny mae yna un mater amlwg wedi bod yng nghanol gwleidyddiaeth Cymru dros y ddegawd diwethaf ond nad yw’r awdurdodai wedi mynd i’r afael a hi.*…

Adroddiad Browne – Niweidio Addysg Uwch Cymru

Mae’r newyddion ddoe ynghylch argymhellion yr Arglwydd browne wedi cael tipyn o sylw. Mae’n ddiddorol gweld y Lib Dems yn ceisio cyfiawnhau y galw i ganiatau Prifysgolion  i godi unrhyw lefel o ffiodd dysgu. Rwy’n gobeithio y caiff y blaid ddi-egwyddor a di-enaid honno ei chosbi yn arw pan ddaw etholiadau 2011. ond nid dyna’r…