We must all disown these repugnant attitudes

Much has been written in the wake of Brexit and Trump’s success about the increased racism, homophobia, sexism, chauvinism etc. It seems that such attitudes have been given a new lease of life, and what was once said in the company of close friends behind closed doors is now once again aired publically. Many people…

Be wary of the rightwards march of Anglo-British Politics

Old Welsh Mythology has a story about how Pwyll Pendefig Dyfed saw Rhiannon, the most beautiful of women, leisurely riding her pure white horse, but every time Pwyll tried to get closer to her she seemed to go further away, even though his horse was galloping and Rhiannon’s was only trotting. I’ve written (somewhere!) before…

‘Squeeky bum time’ i’r drefn wleidyddol

Rwyf wedi trydar y bore ymamai canlyniad is-etholiad Heywood a Middleton neithiwr yw’r mwyaf arwyddocaol, er gwaethaf y ffaith fod Llafur wedi cadw’r sedd honno abod Ukip wedi ennill is-etholiad Clacton. Er gwaethaf y ffaith fod yn sawl rheswm pamfod pobl yn mynd allan i bleidleisio mewn etholiad, a phaham eu bod nhw’n dewis plaid…

Ofn, anwybodaeth, a rhagfarn

Dyma fy ngholofn¬†ddiweddaraf i’r¬†Free Press Yn yr etholiadau Ewropeaidd diweddar bwriodd mwyafrif o bobl a wnaeth drafferthi i bleidleisio yn Sir Ddinbych eu pleidlais dros blaid oedd a nemor ddim polisiau, ond sydd ar y cyfan yn cyflwyno syniadau rhyfedd a chreulon. Dyma ddywed rhai o ladmeryddion Ukip: dylid lladd plant a phobl efo trafferthion…