Pwy sy’n delifro dros Gymru?

Mae dros wythnos wedi mynd heibio ers i Gymru bleidleisio Ie yn y refferendwm.  Roeddwn i’n Asiant i’r ymgyrch Ie yn sir Ddinbych, ac wedi bod yn ymwneud i ryw raddau neu gilydd ag ymgyrchoedd Wrecsam, Aberconwy a Meirionnydd hefyd.  Roeddwn i mewn sefyllfa ffodus felly i weld y gwaith caled a roddwyd i fewn…

Y gwir yn brifo

Mae ymgyrch y refferendwm i roi’r hawl i Gymru ddeddfu yn y meysydd datganoledig heb orfod gael caniatad San Steffan yn gyntaf wedi dechrau, gyda’r Ymgyrch Ie wedi lawnsio yn ffurfiol nol ar ddechrau’r mis yma a Gwir Gymru (neu Cymru Wir fel y mae’n nhw’n galw eu hunen!) wedi lawnsio eu hymgyrch Na yr…

Cynlluniau Addas – Dameg y pensaer pell

Un diwrnod ar ôl blynyddoedd o fyw mewn tŷ rhent a dim rheolaeth dros ei heiddo ei hun, dyma Florence, dynes o Guyana, yn penderfynu adeiladu tŷ ym mhentref Buxton, tua 12 miltir o’r brif ddinas, Georgetown. Er yn gymharol dlawd roedd hi wedi llwyddo casglu digon o arian ynghyd i ddatblygu’r prosiect.  Roedd y…