Bydd naratif o fethiant yn creu methiant

Mae lot o drafod wedi bod dros yr wythnosau diwethaf am yr etholiad arweinyddol ym Mhlaid Cymru. Mae gan y Blaid dri ymgeisydd abl iawn, ac fel aelod a Chynghorydd Sir dros Blaid Cymru byddwn yn hapus iawn i gydweithio gyda’r tri unigolyn. Ond mae’r etholiad yn fwy nag etholiad i ddewis person — mae’n gyfle i…

Cyhoeddi ymgeisydd Plaid Cymru yn Ne Clwyd

Yr economi a swyddi fydd prif neges ymgeisydd etholiadol Plaid Cymru yn etholaeth De Clwyd yn etholiad San Steffan y flwyddyn nesaf. Cyhoeddodd y Blaid eu bont wedi dewis Mabon ap Gwynfor, o Gynwyd, fel eu hymgeisydd yn yr etholaeth. Meddai Mabon fod sicrhau na fydd Cymru yn cael ei thynnu allan o Ewrop, fyddai’n golygu…

Perfformiad Solet i Blaid Cymru yn Ewrop

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ddifyr – mae’n ffenestr ar fyd-olwg pobl eraill, sydd yn beth iach. Yn enwedig I blaid wleidyddol. Mae’n bwysig fod pleidiau gwleidyddol yn gwrando ar y ganmoliaeth a’r feirniadaeth er mwyn peidio a llaesu dwylo ac er mwyn miniogi eu hymgyrchu. Roedd dilyn Trydar neithiwr yn ddifyr wrth I ganlyniadau Ewrop…