VAT Injustice

Hat Tip (as they say in the blogging world) to Valleys Mam for reminding us that luxury items, such as antiques, private education, private health, helicopters etc., have a different level of VAT to those of other goods. With VAT set to increase to 20% the difference will be that much more stark.  Once again…

Anghyfiawnder TAW

Hat Tip (fel mae blogwyr yn ddweud!) i Valleys Mam am ein hatgoffa  nad yw prynwyr eitemau dridfawr megis antics, iechyd preifat, addysg breifat, hofrenyddion ac yn y blaen yn gorfod talu’r un cyfradd TAW a nwyddau eraill. Gyda TAW yn cynyddu i 20% mae’r gwahaniaeth am fod gymaint a hynny’n fwy amlwg.  Unwaith eto…