COMMUNITY SHOWS LOVE FOR CARE HOME

Campaigners wanting to keep a community care home open are showing their support by placing posters saying ‘We Love Cysgod y Gaer’ in homes, shops and cars in Corwen and the surrounding villages. The posters are designed to show the strength of feeling in the community prior to Denbighshire Council’s public meetings in the town…

Cyri Cymru

Fy ngholofn ddiweddaraf i’r Free Press Beth yw pryd bwyd cenedlaethol Cymru? Lobscows? Cinio Dydd Sul? Crempog? Mae’n debyg mai un o’r prydiau bwyd mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Gyfunol ydy Tikka Masala Cyw Iâr, bwyd sydd a’i wreiddiau yn ardal Punjab, India. Efallai fod Corwen yn prysur ddatblygu pryd bwyd cenedlaethol newydd i Gymru,…

Cysgod-y-Gaer – exemplar home and more

Cysgod-y-Gaer Care Home, Corwen, must remain open and in public ownership for the well-being of its residents and their families, according to Mabon ap gwynfor, Plaid Cymru Parliamentary Candidate for Clwyd South. Both Westminster and Cardiff governments have cut public finances, resulting in County Council’s funding being cut. Denbighshire County Council are looking at ways…

Sicrhau dyfodol Cysgod-y-Gaer, Corwen

Rhaid cadw Cartref Cysgod-y-Gaer yn nwylo’r Awdurdod Lleol er lles y trigolion a’u teuluoedd. Dyna oedd cri Mabon ap Gwynfor, ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru yn Ne Clwyd wrth i Gyngor Sir Ddinbych drafod dyfodol Cartrefi Gofal yr Awdurdod. Cyfeiriodd Mabon at y ffaith fod Cysgod-y-Gaer wedi cael adroddiad gloyw gan Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol…