‘Squeeky bum time’ i’r drefn wleidyddol

Rwyf wedi trydar y bore ymamai canlyniad is-etholiad Heywood a Middleton neithiwr yw’r mwyaf arwyddocaol, er gwaethaf y ffaith fod Llafur wedi cadw’r sedd honno abod Ukip wedi ennill is-etholiad Clacton. Er gwaethaf y ffaith fod yn sawl rheswm pamfod pobl yn mynd allan i bleidleisio mewn etholiad, a phaham eu bod nhw’n dewis plaid…

Ysgol Brofiad 1 – Y Sefydliad 0

Rwy wedi ysgrifennu o’r blaen am helyntion S4C, ac mae eraill wedi ysgifennu yn doreithog ar y mater.  Er gwaethaf y ffaith fod y cyfryngau bellach wedi newid eu sylw i bethau eraill, mae trafferthion y sianel yn parhau, ac mae dyfodol y sianel a’i gyfraniad sylweddol i ddiwylliant ac economi Cymru yn dal yn…

Adroddiad Browne – Niweidio Addysg Uwch Cymru

Mae’r newyddion ddoe ynghylch argymhellion yr Arglwydd browne wedi cael tipyn o sylw. Mae’n ddiddorol gweld y Lib Dems yn ceisio cyfiawnhau y galw i ganiatau Prifysgolion  i godi unrhyw lefel o ffiodd dysgu. Rwy’n gobeithio y caiff y blaid ddi-egwyddor a di-enaid honno ei chosbi yn arw pan ddaw etholiadau 2011. ond nid dyna’r…