Gwlad fach iselgeisiol

Dydw i erioed wedi bod yn ffan o’r Gymanwlad. Byddai’n well gen i fod fel Gweriniaith yr Iwerddon yn fedru gwrthod cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd sy’n perthyn i rwysg ymerodraethol. Ond wedyn, nid Iwerddon mo Cymru. Mae athletwyr Gweriniaith yr Iwerddon yn medru gwisgo crys eu gwlad gyda balchder yn y Gemau Olympaidd. Dim…

Cyri Cymru

Fy ngholofn ddiweddaraf i’r Free Press Beth yw pryd bwyd cenedlaethol Cymru? Lobscows? Cinio Dydd Sul? Crempog? Mae’n debyg mai un o’r prydiau bwyd mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Gyfunol ydy Tikka Masala Cyw Iâr, bwyd sydd a’i wreiddiau yn ardal Punjab, India. Efallai fod Corwen yn prysur ddatblygu pryd bwyd cenedlaethol newydd i Gymru,…

Cyhoeddi ymgeisydd Plaid Cymru yn Ne Clwyd

Yr economi a swyddi fydd prif neges ymgeisydd etholiadol Plaid Cymru yn etholaeth De Clwyd yn etholiad San Steffan y flwyddyn nesaf. Cyhoeddodd y Blaid eu bont wedi dewis Mabon ap Gwynfor, o Gynwyd, fel eu hymgeisydd yn yr etholaeth. Meddai Mabon fod sicrhau na fydd Cymru yn cael ei thynnu allan o Ewrop, fyddai’n golygu…

Wrecsam – Dinas neu tref?

Y cwestiwn sy’n poeni trigolion Wrecsam a’r cylch ar y foment yw a ddylai Wrecsam wneud cais i gael bod yn ddinas.  Mae amryw o bobl ddylanwadol wedi lleisio eu cefnogaeth i gael statws dinas – yn wleidyddion ac yn gynrychiolwyr busnes o’r rhanbarth.  Rwy’n erbyn y cynnig, ac yn credu na fydd o unrhyw…

Taclo Tai Fforddiadwy

Wrth feddwl am faterion gwleidyddol mae rhwun fel rheol yn meddwl am Iechyd, Addysg, Pensiynau, Swyddi. Yna mae materion mwy arbenigol megis amaethyddiaeth, yr amgylchedd, rhyfel a heddwch. Er hynny mae yna un mater amlwg wedi bod yng nghanol gwleidyddiaeth Cymru dros y ddegawd diwethaf ond nad yw’r awdurdodai wedi mynd i’r afael a hi.*…

Gweithlu Tetra Pak Wrecsam yn haeddu gwell

Plaid Cymru yn annog Tetra Pak i barhau cynhyrchu yn Wrecsam Mae Mabon ap Gwynfor, ymgeisydd Plaid Cymru yn Ne Clwyd yn annog Tetra Pak i beidio â rhoi’r gorau i gynhyrchu yn eu ffatri yn Wrecsam, gan honni er fod y diwydiant pecynnu yn dioddef ar y foment y gall Tetra Pak ddod trwy y cyfnod…