Hyder Plaid yn y Gogledd Ddwyrain

Cafwyd dwy ddatganiad yn ddiweddar oedd yn ddatganiadau o gefnogaeth a hyder yn ne Sir Ddinbych ac yng ngogledd ddwyrain Cymru. Yn gyntaf cafwyd cyhoeddiad fod Llywodraeth y Cynulliad am gyd-arianu’r rheilffordd o Langollen i Gorwen, trwy grant gwerth £1/2m; a’r ail fod Llywodraeth y Cynulliad am roi grant o dros £3m i arianu prosiectau…

Plaid confidence in north east Wales

Two developments which have recently been announced indicate an increasing confidence in the north east of Wales.  First we had the announcement that the Welsh Assembly Government are to part fund the Llangollen Railway to Corwen to the tune of £1/2m; and second that the Assembly Government has provided a £3m grant  to fund exciting…

Schools reorganisation

Denbighshire County Council have started on the process of reorganising education in Denbighshire. The schools under consideration are: Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd; Ysgol Bro Elwern, Gwyddelwern; Ysgol Llandrillo; Ysgol Carrog; Ysgol Glyndyfrdwy; Ysgol Betws Gwerfil Goch; and Ysgol Caer Drewyn, Corwen. The Cabinet decided to support the option that is being referred to as ‘rationalisation’.…

Ad-drefnu Ysgolion Edeirnion

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi dechrau ar broses o ad-drefnu addysg cynradd yn ardal Edeirnion o’r sir.  Yr ysgolion sy’n cael eu trafod yw: Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd; Ysgol Bro Elwern, Gwyddelwern; Ysgol Llandrillo; Ysgol Carrog; Ysgol Glyndyfrdwy; Ysgol Betws Gwerfil Goch; ac Ysgol Caer Drewyn, Corwen. Penderfynodd y cabinet fynd am yr opsiwn a…