Gobaith dros anobaith – golwg wahanol ar y refferendwm

Mae yna oleia 1,626,919 o resymau gwahanol am bleidlais y refferednwm ar yr UE yng Nghymru. O ran y sbectrwm gwleidyddol traddodiadol fe gafodd y chwith a’r dde eu hollti ar y bleidlais. Fe gafodd y cenedlaetholwyr eu hollti hefyd. Ond mae yna batrymau cyffredin hefyd i’w gweld yn y bleidlais. Mae un blogiwr wedi…