Dyfodol Cymru?

(Roeddwn i wedi bwriadu postio hwn dros yr haf – gwell hwyr na hwyrach sbo!) ‘When Was Wales?’ Campwaith yr hanesydd Gwyn Alff Williams, a gyhoeddwyd yn 1979. Cyn ateb y cwestiwn hwn, mae’n werth gofyn ‘beth yw Cymru?’ yn gyntaf. O ateb y cwestiwn hwnnw, efallai y byddwn yn agosach at gael ateb i…

Gwlad fach iselgeisiol

Dydw i erioed wedi bod yn ffan o’r Gymanwlad. Byddai’n well gen i fod fel Gweriniaith yr Iwerddon yn fedru gwrthod cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd sy’n perthyn i rwysg ymerodraethol. Ond wedyn, nid Iwerddon mo Cymru. Mae athletwyr Gweriniaith yr Iwerddon yn medru gwisgo crys eu gwlad gyda balchder yn y Gemau Olympaidd. Dim…

Dydd Gwyl Dewi Sant Hapus

Dydd Gwyl Dewi Sant yw ein diwrnod cenedlaethol, pan rydym yn dathlu ein cenedl a’n Cymreictod. Ond ni ellir cyfyngu ein Cymreictod i un diwrnod o’r flwyddyn yn unig, ac mae dathlu cyfraniad a bodolaeth Cymru yn fwy na chefnogi timau gwahanol gampau ar y meysydd chwarae am 80 neu 90 munud. Dydy bod yn…

Galw am Amgueddfa Bel-Droed Genedlaethol

Heddiw lawnsiwyd ymgyrch uchelgeisiol i “ddod a phel-droed yn ol i’w gartref ysbrydol yn Wrecsam”. Mae Plaid Cymru yn cynnig y dylid datblygu Amgueddfa Genedlaethol i Bel-Droed yn Wrecsam, cartref pel-droed Cymru. CEFNOGWCH YR YMGYRCH YMA   Yn Wrecsam y cynhaliwyd y gem ryngwladol Gymreig cyntaf erioed, ac yma mae’r cae rhyngwladol hynnaf yn y…

Dydd Gwyl Dewi Hapus

Neges Gwyl Dewi “Mae dydd Gwyl Dewi Sant yn ddiwrnod arbennig, pan rydym yn dathlu Cymru, ei phobl, a’i chyfraniad i’r byd. Rydym yn cofio am ein nawddsant Dewi a’i neges i ni wneud y pethau bychain. “Mae’r neges honno yr un mor wir heddiw. Mae gwneud y pethau bychain yn golygu edrych ar ol…