Galw am Amgueddfa Bel-Droed Genedlaethol

Heddiw lawnsiwyd ymgyrch uchelgeisiol i “ddod a phel-droed yn ol i’w gartref ysbrydol yn Wrecsam”. Mae Plaid Cymru yn cynnig y dylid datblygu Amgueddfa Genedlaethol i Bel-Droed yn Wrecsam, cartref pel-droed Cymru. CEFNOGWCH YR YMGYRCH YMA   Yn Wrecsam y cynhaliwyd y gem ryngwladol Gymreig cyntaf erioed, ac yma mae’r cae rhyngwladol hynnaf yn y…

Cyri Cymru

Fy ngholofn ddiweddaraf i’r Free Press Beth yw pryd bwyd cenedlaethol Cymru? Lobscows? Cinio Dydd Sul? Crempog? Mae’n debyg mai un o’r prydiau bwyd mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Gyfunol ydy Tikka Masala Cyw Iâr, bwyd sydd a’i wreiddiau yn ardal Punjab, India. Efallai fod Corwen yn prysur ddatblygu pryd bwyd cenedlaethol newydd i Gymru,…

Y diwylliant amaeth

“Mae’r diwydiant llaeth yn wynebu dyfodol ansicr”. “Mae’r diwydiant amaeth yn gorfod arallgyfeirio”. Mae’r rhain yn frawddegau cyffredin, ond yn hytrach na mynd ar ôl pris llaeth neu ddyfodol ffermio, rwy am edrych ychydig yn ehangach ar y testun. Oherwydd mae’n gas gen i glywed am ffermio yn y cyd-destun hwn. Wrth gyfeirio atynt fel…