Daily Fail a hyfdra’r Cymry

Tra fo Vince Cable (Glib Phlegm) ar ran Llywodraeth Lloegr…sori, Prydain wedi penderfynu codi ffioedd dysgu i £9,000, mae Cymru wedi penderfynu fod y gwerth cymdeithasol a geir allan o addysg uwch yn flaenoriaeth, ac felly am beidio a gorfodi myfyrwyr Cymru i dalu ffioedd chwyddedig a dwl. Newyddion gwych, ac rwy wedi ei groesawi mewn datganiad i’r wasg yma.

 Yr hyn sydd wedi fy synnu yw ymateb y wasg adain dde yn Lloegr…sori, Prydain. Y Daily Mail yn benodol.

 Anhygoel! 

Dyma i ni enghraifft glir o imperialaeth Brydeinig yn dod i’r wyneb unwaith eto.

 Nid y ffaith fod myfyrwyr Lloegr yn gorfod talu a myfyrwyr Cymru ddim sydd yn eu poeni mewn gwirionedd, do fe wnaethon nhw rhai synau anfodlon am y penderfyniad, ond dim rhyw lawer o ffys, ond y ffaith fod ganddom ni’r hyfdra o wneud ei phenderfyniadau ein hunen. 

Amlygir hyn yn eu defnydd o’r gair ‘apartheid’ i ddisgrifio’r sefyllfa. 

Ydyn nhw’n honni fod y gwahaniaeth polisi rhwng Prydain a Ffrainc yn ‘apartheid’? Nac ydyn.Ydyn nhw’n honni fod y gwahaniaethau yng ngwasanaethau i’r henoed rhwng Cynghorau Sir Lloegr yn ‘apartheid’? Nac ydyn wrth gwrs. Ond mae’n nhw’n methu’n glir a derbyn fod ganddom ni yr hawl a’r gallu i wneud ein penderfyniadau ein hunen yn erbyn barwniaid Llundain.

Mae hefyd yn amlygu eu gwir agwedd tuag at ddemocratiaeth. Wrth gwrs mae’r Daily Mail yn hyrwyddo democratiaeth pan ei fod yn eu siwtio nhw – democratiaeth imperialaidd Brydeinig sydd yn galluogi pobl i ddewis rhwng dwy (bellach tair) plaid identikit. Ond pan fo democratiaeth go iawn ar waith, a phobl yn dechrau cymryd penderfyniadau dros eu hunen, yna dyma’r ymateb.

 Mae’r cyhuddiadau o apartheid yn chwerthinllyd – hyn gan y papur a oedd yn cefnogi ffasgiaeth ac oedd yn gwrthwynebu boicotio nwyddau o Dde Affrica yn yr 80au. 

Gadewch i ni roi rheswm iddyn nhw fynd yn benwan ar Fawrth y 3ydd! 

Ie Dros Gymru!