Podcast

Ysgol Abersoch: annog yr awdurdod addysg i ystyried pob opsiwn

Rhaid i’r Awdurdod Addysg Leol rhoi ystyriaeth lawn i bob opsiwn er mwyn ceisio sicrhau fod addysg yn parhau yn Abersoch, yn ol ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor.   Ategodd Mr ap Gwynfor ei alwad i’r Awdurdod Addysg roi ystyriaeth lawn i ffederaleiddio a chydweithio rhwng ysgolion, yn dilyn cyfarfod rhyngddoContinue reading “Ysgol Abersoch: annog yr awdurdod addysg i ystyried pob opsiwn”

Ysgol Abersoch: LEA urged to leave no stone unturned

The Local Education Authority should leave no stone unturned in a bid to ensure that education continues in Abersoch, says Mabon ap Gwynfor, the Plaid Cymru Senedd Candidate for Dwyfor Meirionnydd.  Mr ap Gwynfor reiterated his calls for the LEA to look at federalising and cooperation following a meeting with representatives of the campaign committeeContinue reading “Ysgol Abersoch: LEA urged to leave no stone unturned”

What is the foundational and local economy?

This is the second episode in this podcast series on the economy. In this episode I’m joined by Elin Hywel of Camni Bro Ffestiniog to discuss what is the Foundational economy and what is the local economy and what part can we play in these. Please listen and share.

beth ydy’r economi sylfaenol a lleol?

Dyma’r ail yn y gyfres newydd yma yn trin a thrafod yr economi. Yma rwy’n cael cwmni Elin Hywel o Gwmni Bro Ffestiniog i drafod yr economi sylfaenol a’r economi leol. Mwynhewch a rhannwch.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

About Me

Mabon ap Gwynfor, Ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.