Podcast

Cost of Living Crisis

The people of Wales have shown tremendous resilience over the last ten years. In the face of crippling austerity, Brexit, then latterly a global pandemic it’s surprising on the face of it that people and communities have managed to survive. In many cases communities have re-found a purpose, pulling together, and ensuring that many of…

Argyfwng Costau Byw

Mae pobl Cymru wedi dangos gwydnwch rhyfeddol dros y deng mlynedd diwethaf. Yn wyneb llymder llethol – yn deillio o ddewisiadau gwleidyddol, Brexit, ac yn fwy diweddar y pandemig byd-eang – mae’n syndod ar un olwg bod pobl a chymunedau wedi llwyddo i oroesi. Mewn sawl achos, mae cymunedau wedi ail-ddarganfod pwrpas, gan ddod at…

Ysgol Abersoch: annog yr awdurdod addysg i ystyried pob opsiwn

Rhaid i’r Awdurdod Addysg Leol rhoi ystyriaeth lawn i bob opsiwn er mwyn ceisio sicrhau fod addysg yn parhau yn Abersoch, yn ol ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor.   Ategodd Mr ap Gwynfor ei alwad i’r Awdurdod Addysg roi ystyriaeth lawn i ffederaleiddio a chydweithio rhwng ysgolion, yn dilyn cyfarfod rhyngddo…

Ysgol Abersoch: LEA urged to leave no stone unturned

The Local Education Authority should leave no stone unturned in a bid to ensure that education continues in Abersoch, says Mabon ap Gwynfor, the Plaid Cymru Senedd Candidate for Dwyfor Meirionnydd.  Mr ap Gwynfor reiterated his calls for the LEA to look at federalising and cooperation following a meeting with representatives of the campaign committee…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

About Me

Mabon ap Gwynfor, Ymgeisydd Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.