Gwrando ar y bobl neu wrando ar y gwir?

Rwy wedi ysgrifennu ambell i waith erbyn hyn am y diffyg cyfryngau Cymreig a’r effaith y mae hyn yn ei gael ar wleidyddiaeth yng Nghymru. Sefydlwyd ymgyrch Newsnight Cymru i drio mynd i’r afael a rhan o’r broblem yma, oleuaf. Mae’r mater wedi cael sylw dipyn o weithiau erbyn hyn. Diwedd y flwyddyn ddiwethaf cyhoeddwyd…

The Daily Mail and the audacity of the Welsh

While Vince Cable (of the Glib Phlegms) has announced that higher education fees in England will be increased to £9000, here in Wales we have decided that the social value gained out of higher education is our priority, and will therefore not force our students to pay excessively for their education. Fantastic news, and I’ve…

Daily Fail a hyfdra’r Cymry

Tra fo Vince Cable (Glib Phlegm) ar ran Llywodraeth Lloegr…sori, Prydain wedi penderfynu codi ffioedd dysgu i £9,000, mae Cymru wedi penderfynu fod y gwerth cymdeithasol a geir allan o addysg uwch yn flaenoriaeth, ac felly am beidio a gorfodi myfyrwyr Cymru i dalu ffioedd chwyddedig a dwl. Newyddion gwych, ac rwy wedi ei groesawi…