“Are we the baddies?”

I’ve written before about the Labour Party’s sheer hypocrisy and crocodile tears, how they say one thing in public but do something completely different. I was reminded of this again reading the article in the Daily Post from Ken Skates AM and Susan Elan Jones MP regarding an increase in discretionary housing payments because people…

Buddsoddi mewn gwasanaethau nid elw personol

Mae Plaid Cymru wedi crybwyll y syniad o lunio gwasanaeth trafnidiaeth i Gymru gyfan gyda chwmni nid-am-elw yn rhedeg y wasanaeth ar ol i gytundeb Arriva ddod i ben yn 2018.  Fy ymateb greddfol i oedd, gwych! Polisi sydd yn rhoi y bobl yn gyntaf gan sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion y teithiwr ac anghenion y…

Ploughing profits into public services

Plaid Cymru have floated the idea of creating an all-Wales rail service with a not-for-profit company controlling the service when Arriva’s contract comes up in 2018.  My immediate reaction to this was, brilliant! A policy that puts the people first, and ensures a balance between the needs of the passengers and the needs of the…