Ydy’r ymladd am ddwr wedi dechrau – a Chymru yn y canol?

Efallai y byddwch chi wedi clywed am yr ymgais gan ddau gwmni i brynu cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn ddiweddar. Doth y cyfan i olwg y cyhoedd yr wythnos diwethaf wrth i’r newyddion dorri fod Dŵr Hafren Trent (Severn Trent Water – STW o hyn ymlaen) wedi gwneud cynnig i brynu cwmni gymharol fach Dŵr…

Egwyddor meddal hunan-reolaeth

Beth yw egwyddor? Ydy egwyddor yn rhywbeth meddal a hyblyg, i’w fowldio a’i siapio yn dibynnu ar yr amgylchiadau, yntau ai rhywbeth pendant, cadarn na ellir ei symud ydyw? Wel, yno consensws gwleidyddol ein hoes, Jeremy Corbyn yw un o’r gwleidyddion mwyaf egwyddorol yn San Steffan. Mae hyd yn oed y rhai hynny sy’n anghytuno…

Dyfodol Cymru?

(Roeddwn i wedi bwriadu postio hwn dros yr haf – gwell hwyr na hwyrach sbo!) ‘When Was Wales?’ Campwaith yr hanesydd Gwyn Alff Williams, a gyhoeddwyd yn 1979. Cyn ateb y cwestiwn hwn, mae’n werth gofyn ‘beth yw Cymru?’ yn gyntaf. O ateb y cwestiwn hwnnw, efallai y byddwn yn agosach at gael ateb i…

Dydd Gwyl Dewi Sant Hapus

Dydd Gwyl Dewi Sant yw ein diwrnod cenedlaethol, pan rydym yn dathlu ein cenedl a’n Cymreictod. Ond ni ellir cyfyngu ein Cymreictod i un diwrnod o’r flwyddyn yn unig, ac mae dathlu cyfraniad a bodolaeth Cymru yn fwy na chefnogi timau gwahanol gampau ar y meysydd chwarae am 80 neu 90 munud. Dydy bod yn…

National Football Museum for Wales, Wrexham

An ambitious campaign to “bring football home” to its spiritual birthplace has been launched in Wrexham. Plaid Cymru – The Party Of Wales is proposing that a Welsh National Football Museum be developed in Wrexham, the home of Welsh football. SUPPORT THE CAMPAIGN HERE   Wrexham is where the first international match was played in…

Galw am Amgueddfa Bel-Droed Genedlaethol

Heddiw lawnsiwyd ymgyrch uchelgeisiol i “ddod a phel-droed yn ol i’w gartref ysbrydol yn Wrecsam”. Mae Plaid Cymru yn cynnig y dylid datblygu Amgueddfa Genedlaethol i Bel-Droed yn Wrecsam, cartref pel-droed Cymru. CEFNOGWCH YR YMGYRCH YMA   Yn Wrecsam y cynhaliwyd y gem ryngwladol Gymreig cyntaf erioed, ac yma mae’r cae rhyngwladol hynnaf yn y…

Dydd Gwyl Dewi Hapus

Neges Gwyl Dewi “Mae dydd Gwyl Dewi Sant yn ddiwrnod arbennig, pan rydym yn dathlu Cymru, ei phobl, a’i chyfraniad i’r byd. Rydym yn cofio am ein nawddsant Dewi a’i neges i ni wneud y pethau bychain. “Mae’r neges honno yr un mor wir heddiw. Mae gwneud y pethau bychain yn golygu edrych ar ol…