Gwneud nid dweud

Prowd iawn o blant Clwb y Sul, Bethel, Cynwyd. Mae’n nhw wedi llwyddo i gasglu tomen o fwyd ar gyfer Banc Bwyd Matt, Llangollen, sy’n gwasanaethu cymunedau o Gorwen i’r Waun. Diolch o galon i Siop y pentref am adael i ni gael blwch bwyd yno hefyd. Mae hyn yn gam pwysig ymlaen i aelodau’r…

Schools reorganisation

Denbighshire County Council have started on the process of reorganising education in Denbighshire. The schools under consideration are: Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd; Ysgol Bro Elwern, Gwyddelwern; Ysgol Llandrillo; Ysgol Carrog; Ysgol Glyndyfrdwy; Ysgol Betws Gwerfil Goch; and Ysgol Caer Drewyn, Corwen. The Cabinet decided to support the option that is being referred to as ‘rationalisation’.…

Ad-drefnu Ysgolion Edeirnion

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi dechrau ar broses o ad-drefnu addysg cynradd yn ardal Edeirnion o’r sir.  Yr ysgolion sy’n cael eu trafod yw: Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd; Ysgol Bro Elwern, Gwyddelwern; Ysgol Llandrillo; Ysgol Carrog; Ysgol Glyndyfrdwy; Ysgol Betws Gwerfil Goch; ac Ysgol Caer Drewyn, Corwen. Penderfynodd y cabinet fynd am yr opsiwn a…