Who gets paid what at the Council?

Yesterday we had another Full Council meeting. This was the Agenda: Apologies Declarations of Interest Urgent matters Chair’s Diary Minutes Arrangement’s for the election of Chair and Vice Chair Independent Remuneration Panel For Wales Report Member training and development Pay Policy Statement Notice of Motion Council Forward Work Programme We were there for the best…

Gwneud nid dweud

Prowd iawn o blant Clwb y Sul, Bethel, Cynwyd. Mae’n nhw wedi llwyddo i gasglu tomen o fwyd ar gyfer Banc Bwyd Matt, Llangollen, sy’n gwasanaethu cymunedau o Gorwen i’r Waun. Diolch o galon i Siop y pentref am adael i ni gael blwch bwyd yno hefyd. Mae hyn yn gam pwysig ymlaen i aelodau’r…

Schools reorganisation

Denbighshire County Council have started on the process of reorganising education in Denbighshire. The schools under consideration are: Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd; Ysgol Bro Elwern, Gwyddelwern; Ysgol Llandrillo; Ysgol Carrog; Ysgol Glyndyfrdwy; Ysgol Betws Gwerfil Goch; and Ysgol Caer Drewyn, Corwen. The Cabinet decided to support the option that is being referred to as ‘rationalisation’.…

Ad-drefnu Ysgolion Edeirnion

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi dechrau ar broses o ad-drefnu addysg cynradd yn ardal Edeirnion o’r sir.  Yr ysgolion sy’n cael eu trafod yw: Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd; Ysgol Bro Elwern, Gwyddelwern; Ysgol Llandrillo; Ysgol Carrog; Ysgol Glyndyfrdwy; Ysgol Betws Gwerfil Goch; ac Ysgol Caer Drewyn, Corwen. Penderfynodd y cabinet fynd am yr opsiwn a…