Gobaith dros anobaith – golwg wahanol ar y refferendwm

Mae yna oleia 1,626,919 o resymau gwahanol am bleidlais y refferednwm ar yr UE yng Nghymru. O ran y sbectrwm gwleidyddol traddodiadol fe gafodd y chwith a’r dde eu hollti ar y bleidlais. Fe gafodd y cenedlaetholwyr eu hollti hefyd. Ond mae yna batrymau cyffredin hefyd i’w gweld yn y bleidlais. Mae un blogiwr wedi…

Cenhedlaeth y chwyldro

Mae’n debyg i Churchill ddweud fod hanes yn cael ei hysgrifennu gan y buddugwyr. Mae son mai Philip Graham, gohebydd y Washington Post, ddywedodd mai newyddiaduraeth oedd y drafft cyntaf o hanes. O dderbyn y rhain fel gwirebau mae’n siŵr mai’r argraff gyffredin yn y gwledydd yma yw i’r ymgyrch ‘Na’ gael buddugoliaeth derfynol dros…

Cynlluniau Addas – Dameg y pensaer pell

Un diwrnod ar ôl blynyddoedd o fyw mewn tŷ rhent a dim rheolaeth dros ei heiddo ei hun, dyma Florence, dynes o Guyana, yn penderfynu adeiladu tŷ ym mhentref Buxton, tua 12 miltir o’r brif ddinas, Georgetown. Er yn gymharol dlawd roedd hi wedi llwyddo casglu digon o arian ynghyd i ddatblygu’r prosiect.  Roedd y…