‘Squeeky bum time’ i’r drefn wleidyddol

Rwyf wedi trydar y bore ymamai canlyniad is-etholiad Heywood a Middleton neithiwr yw’r mwyaf arwyddocaol, er gwaethaf y ffaith fod Llafur wedi cadw’r sedd honno abod Ukip wedi ennill is-etholiad Clacton. Er gwaethaf y ffaith fod yn sawl rheswm pamfod pobl yn mynd allan i bleidleisio mewn etholiad, a phaham eu bod nhw’n dewis plaid…

Chwenychu Grym

Pwy ohonoch chi glywodd neu ddarllenodd araith Ed Miliband i gynhadledd flynyddol y Blaid Lafur rai wythnosau yn ol? Roedd ganddo rai syniadau pwerus i herio y pliwtocratiaeth Prydeinig, ac rwy’n ei longyfarch am leisio’r syniadau yma. Ond yr hyn sydd yn fy mhoeni yw ymateb y cyfryngau a sylwebyddion gwleidyddol i’r araith. Tra fo…

Torri nifer ASau – gwahaniaeth i Gymru?

Mae penderfyniad llywodraeth Prydain i gael gwared o chwarter ASau Cymru yn beth gwael. Mae’n wrth-ddemocrataidd ac yn golygu y bydd Cymru yn cael ei tangynrychioli yn San Steffan, y sefydliad pellenig hwnnw sydd wedi penderfynu yn eu doethuneb i dorri yn ol ar gynorthwyo y tlotaf a mwyaf bregus ac a fydd o ganlyniad…

Cyffredinoli Prydain – anwybyddu Cymru

Mae Ed Milliband yn son o hyd am anghenion ‘Middle Britain’, a’i fod ar grwsad iw hamddiffyn! Ond pwy yn union yw’r bobl yma? Diolch i’r Guardian Data Blog ac i Experian, mae’n bosib i ni weld pwy, ac yn bwysicach ym mhle y mae’r bobl yma’n byw: Fel y gwelwch chi mae’r mwyafrif helaeth…