Podlediad

3 Gorffennaf 2020

Pwy i droi at am gyngor ynghylch dyled, budd-daliadau, a hawliau? A sut mae osgoi pobl sy’n trio eich twyllo? Sgwrs bwysig gyda Cyngor Ar Bopeth Gwynedd.

Cliciwch yma.

26 Mehefin 2020

Gyda thwf yr ymgyrch #BlackLivesMatter beth oedd rol Cymru yn hanesyddol yn y fasnach gaethwasiaeth? Pa rol chwaraeodd Cymru yn yr ymerodraeth? Hefyd y diweddaraf am y coronafeirws.

19 Mehefin 2020

Y gytundeb fasnach bwyd, cyw iar wedi clorineiddio, gwartheg wedi eu bwydo a hormonau, safonau cynhyrchu bwyd – beth fydd y gytundeb masnach newydd yn ei olygu i ni ac i ffermwyr Cymru? Gyda Sion Ifans o Lanymawddwy a Liz Saville Roberts.

12 Mehefin 2020

A wnaeth ein dwy lywodraeth weithredu yn ddigon cynnar ac a ydynt yn cyfathrebu yn ddigon clir? Trafodaeth efo Liz Saville Roberts a Mared Gwyn.

5 Mehefin 2020

Mabon ap Gwynfor a Liz Saville Roberts yn sgwrsio gyda Elfed Roberts, dyn busnes o Nefyn, am effaith yr haint ar fusnesau a chymunedau.

29 Mai 2020

Mabon ap Gwynfor, Liz Saville Roberts ac Ywain Myfyr yn trafod effaith Covid-19 ar addysg a phryd dylid ail agor ysgolion, a’i effaith ar ddigwyddiadau cymdeithasol megis Sesiwn Fawr Dolgellau.

23 Mai 2020

 

Mabon ap Gwynfor a Liz Saville Roberts yn trafod Covid19, a’i effaith ar dwristiaeth, yr hunan-gyflogedig ac elfen ysgafnach ar rhai o’r pethau da sydd wedi dod allan o’r argyfwng, yng nghwmni’r awdur nodedig Bethan Gwanas.SHOW MORE