A narrative of failure will lead to failure

There’s been a lot of talk over the last few weeks about the Plaid Cymru leadership election. Plaid Cymru has three very able candidates. As a party member and a County Councillor for Plaid Cymru I would be extremely happy to support and work with either of these individuals. But the election is more than…

Bydd naratif o fethiant yn creu methiant

Mae lot o drafod wedi bod dros yr wythnosau diwethaf am yr etholiad arweinyddol ym Mhlaid Cymru. Mae gan y Blaid dri ymgeisydd abl iawn, ac fel aelod a Chynghorydd Sir dros Blaid Cymru byddwn yn hapus iawn i gydweithio gyda’r tri unigolyn. Ond mae’r etholiad yn fwy nag etholiad i ddewis person — mae’n gyfle i…