Cyhoeddi ymgeisydd Plaid Cymru yn Ne Clwyd

Yr economi a swyddi fydd prif neges ymgeisydd etholiadol Plaid Cymru yn etholaeth De Clwyd yn etholiad San Steffan y flwyddyn nesaf. Cyhoeddodd y Blaid eu bont wedi dewis Mabon ap Gwynfor, o Gynwyd, fel eu hymgeisydd yn yr etholaeth. Meddai Mabon fod sicrhau na fydd Cymru yn cael ei thynnu allan o Ewrop, fyddai’n golygu…