beth ydy’r economi sylfaenol a lleol?

Dyma’r ail yn y gyfres newydd yma yn trin a thrafod yr economi.

Yma rwy’n cael cwmni Elin Hywel o Gwmni Bro Ffestiniog i drafod yr economi sylfaenol a’r economi leol.

Mwynhewch a rhannwch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.