Torri nifer ASau – gwahaniaeth i Gymru?

Mae penderfyniad llywodraeth Prydain i gael gwared o chwarter ASau Cymru yn beth gwael. Mae’n wrth-ddemocrataidd ac yn golygu y bydd Cymru yn cael ei tangynrychioli yn San Steffan, y sefydliad pellenig hwnnw sydd wedi penderfynu yn eu doethuneb i dorri yn ol ar gynorthwyo y tlotaf a mwyaf bregus ac a fydd o ganlyniad yn effeithio’n wael ar Gymru.

Mi fyddech chi’n disgwyl i mi fel cenedlaetholwr i ddweud hynny.

Yn anffodus serch hynny y gwir yw fod yr ymgais yma gan Cameron a Clegg i ‘gerrymandro’ etholaethau am gael effaith ofnadwy ar gynrychiolaeth y Blaid Lafur yng Nghymru. Ar y cyfan dydy Cymru ddim wedi cael y wasanaeth orau gan ASau Llafur. Yn wir mae’n nhw wedi bod yn affwysol o aneffeithiol ar hyd y degawdau gan wrando ar eu meistri yn Llundain bron yn ddi-eithriad.

Tra fo’r ergyd theoretical yma yn cael ei daro ar ddemocratiaeth Cymru, y realiti fydd bod Cymru yn mynd i barhau i ddibynu ar ymdrechion ASau Plaid Cymru i ymladd ei chornel, tra fo Llafur Cymru am weld cwymp yn ei hincwm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s