Has Wales been or is there more to come?

I’m worried about Wales’ future. I’ve touched on it before, in this Welsh post – what is Wales’ future post triggering article 50, Scottish Independence, and the new rump UK state of Englandandwales? Previously I’ve said that this new situation that we find ourselves in could/should be an opportunity for us, as Milton Friedman (urgh) once…

Egwyddor meddal hunan-reolaeth

Beth yw egwyddor? Ydy egwyddor yn rhywbeth meddal a hyblyg, i’w fowldio a’i siapio yn dibynnu ar yr amgylchiadau, yntau ai rhywbeth pendant, cadarn na ellir ei symud ydyw? Wel, yno consensws gwleidyddol ein hoes, Jeremy Corbyn yw un o’r gwleidyddion mwyaf egwyddorol yn San Steffan. Mae hyd yn oed y rhai hynny sy’n anghytuno…

Be wary of the rightwards march of Anglo-British Politics

Old Welsh Mythology has a story about how Pwyll Pendefig Dyfed saw Rhiannon, the most beautiful of women, leisurely riding her pure white horse, but every time Pwyll tried to get closer to her she seemed to go further away, even though his horse was galloping and Rhiannon’s was only trotting. I’ve written (somewhere!) before…

Dyfodol Cymru?

(Roeddwn i wedi bwriadu postio hwn dros yr haf – gwell hwyr na hwyrach sbo!) ‘When Was Wales?’ Campwaith yr hanesydd Gwyn Alff Williams, a gyhoeddwyd yn 1979. Cyn ateb y cwestiwn hwn, mae’n werth gofyn ‘beth yw Cymru?’ yn gyntaf. O ateb y cwestiwn hwnnw, efallai y byddwn yn agosach at gael ateb i…

Gwlad fach iselgeisiol

Dydw i erioed wedi bod yn ffan o’r Gymanwlad. Byddai’n well gen i fod fel Gweriniaith yr Iwerddon yn fedru gwrthod cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd sy’n perthyn i rwysg ymerodraethol. Ond wedyn, nid Iwerddon mo Cymru. Mae athletwyr Gweriniaith yr Iwerddon yn medru gwisgo crys eu gwlad gyda balchder yn y Gemau Olympaidd. Dim…

The Ragged Trousered Warmongers

The Ragged Trousered Philanthropists is considered by many to be central to the growth of the Labour Party in the UK. In his 1997 book Faces of Labour – The Inside Story, Andy McSmith calls the book one of “the cultural icons which hold the party together – the Red Flag, the Tolpuddle Martyrs, The Ragged Trousered Philanthropists”.…