Perthyn, cymuned a mewnfudo

Beth ydy perthyn i gymuned? Pam fod rhai o’n pobl ifenc yn symud allan o’n cymunedau? Sgwrs eithriadol o amserol yng nghwmni Dr Lowri Cunnington Wynn.