Hiliaeth, Ymerodraeth, Caethwasiaeth a Chymru

Gyda thwf yr ymgyrch #BlackLivesMatter beth oedd rol Cymru yn hanesyddol yn y fasnach gaethwasiaeth? Pa rol chwaraeodd Cymru yn yr ymerodraeth? Hefyd y diweddaraf am y coronafeirws.

2 Comments

  1. Dyna sgwrs pwysig dros ben, a dw i’n falch iawn o glywed y tri ohonoch chi’n ei gael. Diolch byth am bobl fel chi mewn gleidyddiaeth!

    Dw i ddim eisiau canolbwyntio’n unigol ar gerfluniau, achos mae llawer mwy i’r mater pwysig hyn na sumbolau fel cerfluniau – ond wedi dweud hynny, mae sumbolau’n anfon neges. Felly fel un cam bach, mi fasai’n bosib defnyddio cerflun HM Stanley yn Ninbych fel cyfle i addysgu y rhai sy ddim yn ymwybodol eisoes am y stori wir, ac felly i egluro y stori ehangach am ymerodraeth, caethwasiaeth a gormes gan bobl y gwledydd Prydeinig (gan gynnwys Cymru).

  2. Mabon, dw i wedi trio gadael ‘comment’ ar y podlediad ‘ma ond mae o wedi diflannu! Dyma’r hyn yr oeddwn i’n trio ei bostio:

    > Dyna sgwrs pwysig dros ben, a dw i’n falch iawn o glywed y tri > ohonoch chi’n ei gael. Diolch byth am bobl fel chi mewn > gleidyddiaeth! > > Dw i ddim eisiau canolbwyntio’n unigol ar gerfluniau, achos mae > llawer mwy i’r mater pwysig hyn na sumbolau fel cerfluniau – ond > wedi dweud hynny, mae sumbolau’n anfon neges. Felly fel un cam > bach, mi fasai’n bosib defnyddio cerflun HM Stanley yn Ninbych fel > cyfle i addysgu y rhai sy ddim yn ymwybodol eisoes am y stori wir, > ac felly i egluro y stori ehangach am ymerodraeth, caethwasiaeth a > gormes gan bobl y gwledydd Prydeinig (gan gynnwys Cymru). > Wyt ti’n grym dros ddaioni, Mabon – dalia ati!

    Maria

Comments are closed.