Effaith Cymunedol Covid-19

Mabon ap Gwynfor a Liz Saville Roberts yn sgwrsio gyda Elfed Roberts, dyn busnes o Nefyn, am effaith yr haint ar fusnesau a chymunedau.