Yr haint a’i effaith ar bobl ifanc bregus

Rydym bellach yn gwybod beth ydy effaith yr haint ar bobl sawl carfan yn ein cymdeithas, ond beth am blant a phobl ifanc? Diolch i @DilwynMorgan a @LSRPlaid am gyfrannu at y sgwrs wych a phwysig yma.