Show your colours! Dangoswch eich lliwiau!

If you live in Clwyd South and would like to show your support, then please print this image and place it in your window. Thank you!

Os ydych chi’n byw yn Ne Clwyd ac am ddangos eich cefnogaeth, yna gellwch argraffu y llun yma a’i roi yn eich ffenest. Diolch!