Sicrhau dyfodol Cysgod-y-Gaer, Corwen

Rhaid cadw Cartref Cysgod-y-Gaer yn nwylo’r Awdurdod Lleol er lles y trigolion a’u teuluoedd. Dyna oedd cri Mabon ap Gwynfor, ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru yn Ne Clwyd wrth i Gyngor Sir Ddinbych drafod dyfodol Cartrefi Gofal yr Awdurdod. Cyfeiriodd Mabon at y ffaith fod Cysgod-y-Gaer wedi cael adroddiad gloyw gan Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol…

Diffygion pwy?

Mae gen i golofn fisol Gymraeg yn y Denbighshire Free Press. Hon yw’r drydedd golofn i mi ei chyfrannu: Mae’r gwasanaeth iechyd yn ofnadwy! Mae’r system addysg yng Nghymru yn methu ein disgyblion! Dyma’r mathau o benawdau yr ydym yn eu darllen yn llawer rhy aml. Mae yna reswm da am hyn, mae gwahanol ystadegau…