Daily Fail a hyfdra’r Cymry

Tra fo Vince Cable (Glib Phlegm) ar ran Llywodraeth Lloegr…sori, Prydain wedi penderfynu codi ffioedd dysgu i £9,000, mae Cymru wedi penderfynu fod y gwerth cymdeithasol a geir allan o addysg uwch yn flaenoriaeth, ac felly am beidio a gorfodi myfyrwyr Cymru i dalu ffioedd chwyddedig a dwl. Newyddion gwych, ac rwy wedi ei groesawi…

Adroddiad Browne – Niweidio Addysg Uwch Cymru

Mae’r newyddion ddoe ynghylch argymhellion yr Arglwydd browne wedi cael tipyn o sylw. Mae’n ddiddorol gweld y Lib Dems yn ceisio cyfiawnhau y galw i ganiatau Prifysgolion  i godi unrhyw lefel o ffiodd dysgu. Rwy’n gobeithio y caiff y blaid ddi-egwyddor a di-enaid honno ei chosbi yn arw pan ddaw etholiadau 2011. ond nid dyna’r…