Cyffredinoli Prydain – anwybyddu Cymru

Mae Ed Milliband yn son o hyd am anghenion ‘Middle Britain’, a’i fod ar grwsad iw hamddiffyn! Ond pwy yn union yw’r bobl yma? Diolch i’r Guardian Data Blog ac i Experian, mae’n bosib i ni weld pwy, ac yn bwysicach ym mhle y mae’r bobl yma’n byw: Fel y gwelwch chi mae’r mwyafrif helaeth…

Middle Britain – Distant Wales

New Labour Leader Ed Milliband has vowed to defend the needs of Middle Britain. Who exactly are these people? Well thanks to those good people over at Guardian DatablogĀ and Experian, we now know who, and more importantly where they are. These (in glorious dark red) are the people that Ed Milliaband and the Labour Party…