Diffygion pwy?

Mae gen i golofn fisol Gymraeg yn y Denbighshire Free Press. Hon yw’r drydedd golofn i mi ei chyfrannu: Mae’r gwasanaeth iechyd yn ofnadwy! Mae’r system addysg yng Nghymru yn methu ein disgyblion! Dyma’r mathau o benawdau yr ydym yn eu darllen yn llawer rhy aml. Mae yna reswm da am hyn, mae gwahanol ystadegau…