Sut mae mesur Rhyddid?

Dyma fy ngholofn ddiweddaraf i’r Free Press Tra mod i’n ffan o chwaraeon – rygbi a phel-droed yn bennaf – rhaid dweud nad wyf yn hoffi’r ffordd y mae’r farchnad wedi cipio rheolaeth o’n gemau poblogaidd, a’r ffordd y mae’r wladwraieth a’r cyfryngau yn cyd-weithio i greu gymaint o hysteria o gylch chwaraeon fel nad…

Pryd y’th welsom di’n newynog?

Dyma fy ngholofn yn y Denbighshire Free Press yr wythnos hon: “Prevention is better than a cure”. Dyna ddywed yr hen ddihareb Saesneg. Os ydyn ni’n derbyn hyn fel gwireb, oni ddylai ein glanhawyr gael fwy o glod na llawfeddygon? Sawl bywyd y mae glanahwr yn ei achub bob blwyddyn drwy ymatal heintiau rhag lledu?…