Piniwn pwy?

Mae tipyn o sylw wedi cael ei wneud ym myd y blogiau yn ddiweddar i ganlyniadau polau piniwn Cymru. Yr awgrym clir yw fod Llafur yn anelu am fwyafrif sylweddol ac fod Plaid Cymru yn colli cefnogaeth. 

Yn gyntaf, gwir neu gau, mai’r ffaith fod polau o’r fath yn cael sylw fel ‘newyddion’ yn bwydo naratif ac yn cyfranu at y canfyddiad sydd yn ei dro yn bwydo yn ol i fewn i bolau piniwn gan greu math o gylch seithig – er gwell neu er gwaeth. 

Hefyd rhaid cofio mae adlewyrchiad o farn wleidyddol ynghylch y sefyllfa economaidd Brydeinig yn fwy na dim ydyn nhw, wedi’r cyfan dyma sydd flaenaf ar feddyliau y rhelyw o bobl, dyma sydd yn y newyddion, ac mae pobl yn naturiol yn poeni am eu swyddi, ond rhaid cofio fod hwn yn fater sydd bron yn gyfan gwbl y tu allan i rym y Cynulliad Cenedlaethol. 

Pan fo cwestiwn penodol wedi cael ei ofyn ynghylch Llywodraeth Cymru (pol piniwn Western Mail wythnos yma) mae’r ymateb wedi dangos fod pobl yn awyddus i weld Plaid Cymru oleiaf yn rhan o lywodraeth. 

Ond er gwaethaf hyn oll rwy wedi cerdded strydoedd Rhosllanerchrhugog, Y Waun, Coedpoeth, Cefn Mawr, Corwen, Llandrillo, Penley, Llangollen, Glyn Ceiriog, Brymbo a lli o lefydd eraill ac wedi siarad a channoedd o bobl. Eu hymateb? Dadrithiad llwyr yn y Blaid Lafur ac awydd am newid. Fasech chi’n disgwyl i mi ddweud hynny yng nghanol ymgyrch, ond dweud hi fel ag y mae hi ydw i. Mae’r ymateb yr ydym ni’n ei gael yn lleol ar lawr gwlad yn Ne Clwyd oleiaf yn dra wahanol i’r darlun y mae’r polau piniwn cenedlaethol yn eu llunio. 

Rhaid dweud mod i’n mwynhau’r ymgyrch yma’n arw, gan edrych ymlaen i bob diwrnod ohoni! (arwahan i ddoe ac echdoe pryd oeddwn i’n y gwely efo tymheredd aruthrol – ond stori arall yw honno!). 

Mae am fod yn frwydr yma, ac rwy am fwynhau pob eiliad! I’r Gad!