Pryd y’th welsom di’n newynog?

Dyma fy ngholofn yn y Denbighshire Free Press yr wythnos hon: “Prevention is better than a cure”. Dyna ddywed yr hen ddihareb Saesneg. Os ydyn ni’n derbyn hyn fel gwireb, oni ddylai ein glanhawyr gael fwy o glod na llawfeddygon? Sawl bywyd y mae glanahwr yn ei achub bob blwyddyn drwy ymatal heintiau rhag lledu?…