Gwrando ar y bobl neu wrando ar y gwir?

Rwy wedi ysgrifennu ambell i waith erbyn hyn am y diffyg cyfryngau Cymreig a’r effaith y mae hyn yn ei gael ar wleidyddiaeth yng Nghymru. Sefydlwyd ymgyrch Newsnight Cymru i drio mynd i’r afael a rhan o’r broblem yma, oleuaf. Mae’r mater wedi cael sylw dipyn o weithiau erbyn hyn. Diwedd y flwyddyn ddiwethaf cyhoeddwyd…