Amdan Mabon

Enw: Mabon ap Gwynfor
Oed: 32
Teulu: Yn briod i Nia; 1 Mab, Elis (3 oed)
Diddordebau Gwleidyddol: Amgylchedd; Busnesau Bychan; Addysg; Henoed; Diwylliant; Amaeth
Diddordebau Cyffredinol: Darllen; Ffotograffiaeth; Darlunio Pensil ac Inc; Caligraffi; Rygbi; Cerdded; Cerddoriaeth
Crefydd: Cristion

Cefndir Proffesiynol: Rheolwr rhanbarthol Codi Arian a Gwirfoddoli i Elusen Iechyd

Hoff dim pel-droed o’r uwch-gyngrhair: “Lerpwl. Cafodd Nain ei magu yn ‘ Liverpool 8’, felly roedd yna agosatrwydd a’r ddinas.”

Hoff Lyfr: “Rwy wedi darllen amryw o lyfrau  rhagorol yn ddiweddar. Fy hoff awdur cyfrwng Cymraeg ar y foment yw Dewi Prysor, mae ei hiwmor ffraith a’r darluniau byw y mae’n greu o gymdeithas gyfoes Gymraeg yn wych! Mae’n siwr mae fy hoff lyfr yw Cysgod y Cryman gan Islwyn Ffowc Ellis. Fy hoff awduron cyfrwng Saesneg yw John Le Carre, Graham Green a chyfres Flashman gan George Macdonald Fraser, ond fy hoff lyfr yw All Quiet On the Western Front, cyfieithiad o’r Almaeneg sydd yn rhoi darlun erchyll o ryfel ac yn dangos gorffwylldra rhyfel yn glir.”

Hoff raglen Teledu: “Dw’i ddim yn cael llawer o amser i edrych ar y teledu! Mae Pen Talar ar S4C yn addo i fod yn gyfres arbennig, ac rwy’n edrych ymlaen i edrych ar honno. Y gyfres orau erioed yn y Gymraeg yw C’mon Midffild, yn ddi-os, er i mi gael trafferth deall yr acenion pan yn grwt bach! Balckadder yw fy hoff gyfres yn y Saesneg – gwych!”

Hoff ffilm: “Fe gyfareddodd y dair ffilm Star Wars fi pan yn blentyn, felly mae cael ail edrych arnyn nhw o hyd yn bleser! Mae’n siwr mae’r ffilmiau gorau yr ydw i wedi eu gweld yw Godfather 2 ac Apocalypse Now, er rwy’n hoff iawn o ffilmiau Ken Loach a Paul Greengrass.”

Hoff Gerddor: “Rwy’n hoff o gerddoriaeth o bob math. Mae’r Odds a Masters of France yn dangos fod y sin roc Gymraeg yn byrlymu unwaith eto. Rwy’n hoff iawn o gerddoriaeth gwerin a ‘roots’, yn enwedig mathau arbrofol fel yr Afro Celt Sound System. Fy hoff fand erioed serch hynny yw Runrig, o’r Alban, band sydd cyn cynnwys Aelod Seneddol Albanaidd yr SNP.”

Hoff fwyd: “Madarch mewn menyn a garlleg a brithyll! Does dim byd gwell, ac mae’n nhw’n rhwydd i’w cael yma. Guava yw fy hoff ffwyth, er pan i mi dreilio cyfnod yn Guyana yn ystod fy mhlentyndod.

Hoff wyliau: “Cawson ni fis mel hynod yng Nghiwba. Dyna beth yw gwlad godidogl! Mae gan Giwba hanes rhyfeddol, ac er eu bod hi gwta 90 milltir o wlad mwyaf pwrus y byd mae hi’n parhau i dorri ei chwys ei hunan gan sicrhau cydraddoldeb i bawb. Mae’r bobl yn hyfryd, ac mi fydd yr atgofion o ddawnsio salsa ac yfed mojito ar y strydoedd am 2yb yn aros gyda fi am byth!”

Hoff ddiod: “Suddoedd ffres o’r ffrwyth yw fy ffefrynau, yn enwedig sudd oren ffres gyda darnau o’r oren yn arnofio. Mae dweud pa un yw fy hoff ddiod alcohol yn dibynu ar yr achlysur, ond rwy wedi magu blas am gwrw go iawn, ac mae Cymru yn cynhyrchu amryw o rai hyfryd.”

Trifia:

  • Treiliodd Mabon beth amser yn ei blentyndod yn byw yn Guyana , De America .
  • Astudiodd mabon Hanes yn y Brifysgol, cyn cael ei ethol yn lywydd Undeb y Myfyrwyr yno.
  • Yn ei amser hamdden mae Mabon wedi bod yn gyflwynydd radio lleol; wedi trefni amryw o wyliau cerddorol; ac wedi chwarae mewn sesiynau cerddorol ar hyd a lled y wlad.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.